Aanleiding reorganisatie

Aanleiding voor een reorganisatie

Is uw bedrijf ‘in zwaar weer‘ terechtgekomen? Zijn de onderstaande zaken voor u en ook voor de bank of uw financier herkenbaar?

  • de onderneming opereert in een markt met een te lange periode van vraaguitval;
  • er zijn aanhoudende en / of toenemende verliezen, een negatieve cashflow;
  • oplopende crediteuren, te laat betalende of niet aanwezige debiteuren;
  • dreigend faillissement situatie door aandringende schuldeisers;
  • bankcovenanten worden geschonden en er zijn reeds deadlines gesteld, er dreigt bodembeslag, de bank dreigt met ‘overgedragen aan bijzonder beheer’;
  • de ondernemer als persoon heeft ook persoonlijke problemen;
  • tot slot: ‘het bedrijf’ is ook nog (een onderdeel) van het pensioen van de ondernemer.

Anderzijds . . .
Ondanks reeds genomen maatregelen zoals crediteurenafspraken, personeelsreductie, najagen van debiteuren, is het positieve effect van de maatregelen voor korte duur. Is er structureel ingegrepen? “Als de markt aantrekt dan . . . “, of “de relatie met mijn bank is goed . . .” De vraag is natuurlijk of de markt wel aantrekt en of de bank nog wel wil meewerken.
Hoe kom je hier uit? Er bestaan diverse fasen van neergang en herstel. Bij een 5-voor-12 situatie, is het zaak snel te handelen. U bent voor ons niet de eerste . . .