Aanpak Reorganisatie

Onze aanpak van een reorganisatie

Onze aanpak kenmerkt zich door het snel in kaart brengen van de problematiek binnen uw onderneming door een gedegen analyse en een duidelijke (toekomst-) visie.

Het doel is een herstel op korte termijn en een succesvolle aanpak voor de continuïteit van uw onderneming in de toekomst.

Diverse elementen uit het business plan en bedrijfsvoering worden uitvoerig ‘onder handen’ genomen, met zowel perspectief op verleden, heden en toekomst.
Diverse verbeterpunten van strategische, volgtijdelijk operationele en (veelal) financiële aard worden vastgelegd en gepresenteerd in het herstelplan.

De verbeterpunten uit het plan van aanpak worden door ons samen met u voortvarend doorgevoerd.

Wij gaan oplossingsgericht en pragmatisch te werk. Het herstellen van vertrouwen in uw onderneming, zowel daarbinnen als buiten staat daarbij voorop.

Daadkrachtig en door een goede communicatie intern en extern voeren wij de acties uit het overleving- en / of herstelplan samen met u uit. Wij staan voor een integere aanpak, waarbij wij zorgvuldig omgaan met alle belangen binnen en buiten uw onderneming.