Aanpak Bedrijfsfinanciering

Het regelen van een bedrijfsfinanciering vraagt om een gedegen voorbereiding, onderbouwing en een juiste communicatie met de diverse stakeholders. Wij treden nooit op voor vrager en aanbieder. We kunnen wel van beide kanten naar een financieringsvraagstuk kijken, bijvoorbeeld of het verstandig is om op een financieringsverzoek in te gaan. Wij treden ook regelmatig op voor of namens investeerders / beleggers / informals.
Op hoofdlijnen volgen we in de regel het onderstaande proces, hier uitgaande van een financieringsaanvraag:

0) “Fastview Financiering”: snel vaststellen financieringsmogelijkheden (optie);
1) situatie in kaart brengen, vaststellen van de uitgangspunten;
2) checks en prognoses doornemen, vaststellen haalbaarheid;
3) indien noodzakelijk, aanpassingen bespreken en doorvoeren;
4) opstellen van het financieringsmemorandum;
5) uitzetten in de kapitaalmarkt;
6) beoordelen aanbod en onderhandelen;
7) contracten en afsluiten.

Door het proces op te knippen in een ‘voorfase’ (1.-2.), een ‘middenfase’ (3.-5.) en ‘afrondingfase’ (6.-7.), ontstaat er overzicht en is men in staat proceskosten beheersbaar te houden. In principe werken wij op uurtarief begroot per fase en een succesfee bij het afsluiten van een financiering.

FastView Financiering: wij bieden de mogelijkheid om een snelle en deskundige analyse te maken en een gericht advies te geven omtrent de mogelijkheden rond de financierbaarheid van uw plannen. Het maakt niet uit of dit nu gaat om een eerste ‘check’ of als u behoefte heeft aan een ‘second opinon’.

Wilt u meer weten over onze aanpak of over FastView Financiering, wij helpen u graag, neem contact op.