Eisen aan kredietnemer

Eisen gesteld aan de zakelijke kredietnemer

Bezint eer ge begint, is een bekend spreekwoord dat zéér van toepassing is op het aanvragen van een financiering. Er worden vaak behoorlijk wat eisen gesteld aan de kredietnemer, we benoemen hierbij enkele ‘checks’:

  • is het noodzakelijk om (duur) geld extern op te halen, of is er liquiditeit uit bijvoorbeeld beter werkkapitaal management te behalen?;
  • is er een realistisch businessplan;
  • op welke stuurinformatie neemt u uw beslissingen, nu en toekomstig?;
  • doel, vorm en grootte van de financiering, wat is de investerings- en financieringsbegroting?;
  • past de financiering bij uw bedrijf en bij de financiers?;
  • dekking van het te financieren risico, zekerheden, eigen vermogen;
  • wees eerlijk en realistisch omtrent (prognoses) van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit;
  • anticipeer op de informatiebehoefte van de financier (bijv. jaarverslagen en prognoses, ratio’s, scenario’s) t.b.v. een gedegen financieringsmemorandum.

Wij kennen de eisen van financiers. Wij treden op als procesbegeleider, vraagbaak, zetten partijen op scherp en regelen uw financiering. Meer weten, neem contact met ons op.