Kapitaalmarkt

De wereldwijde kapitaalmarkt is een zéér grote, doch ook zéér niet-homogene markt.
Wij houden zo goed mogelijk zicht op de trends, mate en soort van aanbod, alsmede accentverschuivingen tussen diverse aanbodpartijen, in eerste instantie binnen Nederland en Europa.
De crisis heeft er voor gezorgd, dat aanbod van bancair (relatief goedkoop) rentedragend vreemd vermogen onder steeds stringenter EU-beleid wordt uitgezet. Steeds meer ondernemers zijn bij hun geldvraag gefrustreerd en tegen dit gewijzigde bancaire beleid ‘opgebotst’ en derhalve op zoek naar alternatieven.

Wij hebben goede relaties met alle bancaire financiers, doch tevens met diverse andere partijen, die risicodragend kapitaal verschaffen, zoals private equity partijen, investeerders en de steeds interessanter wordende groep van syndicaat of individuele ‘informal investors’, ook internationaal.
Juist mengvormen van aanbod, met eigen- en vreemd vermogen financieringen zijn steeds meer in opmars.

Daarnaast is er aanbod vanuit de (Nederlandse) overheid met een hele trits aan subsidies, borgstellingen, bedrijfsfinancieringen en fiscale voordelen voor zowel MKB als grote ondernemingen. Wij noemen slechts het Borgstelling MKB Krediet (BMKB), Garantie Ondernemingsfinanciering (GO), Groeifaciliteit, Microkrediet en Innovatiefonds MKB+.

Andere partijen als verzekeraars en pensioenfondsen zijn bezig om risicodragende kredietfondsen op te zetten. Op de NPEX-beurs vinden beleggers en MKB-bedrijven elkaar rechtstreeks. Er bestaan diverse kredietunies en ook binnen de EU ontstaan nieuwe initiatieven, zoals de Europese Investerings Bank (EIB).
Tot slot begint crowdfunding zich verder te ontwikkelen met diverse (internationale) platforms van vraag- en aanbod.

We hebben niet de intentie een compleet overzicht te willen geven, doch meer een indruk achter te laten van de mogelijkheden die er zeker zijn buiten de (on)mogelijkheden van de (huis-)bankier.