Privacy & algemene voorwaarden

Eagle TradeVision vindt de bescherming van privacy belangrijk. Bij bezoek aan de site, deelname aan (online) onderzoek of het versturen van een e-mail, laat u gegevens van uzelf achter. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de behandeling van uw vraag of reactie. Bedoelde gegevens worden niet naar u herleidbaar verzameld of gebruikt. Informatie over bezoeken aan www.eagletradevision.nl worden slechts gebruikt bij onze dienstverlening aan u, ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen.

E-mail

De informatie verzonden met e-mailberichten van Eagle TradeVision is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de beoogde ontvanger van het bericht bent, gelieve u de afzender per omgaande van de onjuiste adressering / ontvangst op de hoogte te stellen en dit bericht, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit uw systeem te wissen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden.
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Eagle TradeVision staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Mocht u de e-mail onvolledig of onjuist ontvangen dan vragen wij u vriendelijk dit te berichten aan info@eagletradevison.nl

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden, kunt u hierbij downloaden.