Professie en risico’s

Professie en risico’s van Interim Management

De interim manager in de huidige tijd van crisis en economische druk, dient zich zowel te onderscheiden op uitvoerend vlak, als in de kwaliteiten op verandermanagement vlak.

Dit vraagt om specifieke competenties, zowel om dagelijks een bestaande organisatie te leiden, zoals ‘elke manager’ met een op de situatie afgestemde leiderschapsstijl. Doch tevens ‘erbij’; verandering te begeleiden, waarbij analytische vaardigheden, ontwikkelen van visie en strategie, duidelijke communicatie en daadkracht in beslissen minstens zo belangrijk zijn.
Snapt de interim manager de cultuur? Is de persoon in staat fris te blijven, de rol van de kritische buitenstaander te spelen, breekijzer te zijn en tegelijk toegevoegde waarde te brengen met specifieke kennis en ervaring?

Het is voor Eagle TradeVision van belang de risico’s van de opdracht inhoud goed te doorgronden, waarbij het mandaat van opdrachtgever en de invloeden van haar omgeving helder voor ogen staan. Een goede match met de interim manager ten aanzien van vaardigheden is van cruciaal belang, waarbij een juiste en tijdige inzet van middelen een belangrijke randvoorwaarde zijn.

De nadere invulling van een veranderingsaanpak is complex en veelomvattend. Met een goede communicatie bij aanvang, tijdens de rit en na afronding kunnen de risico’s op falen worden geminimaliseerd. Wij vertellen u graag hoe wij dat doen.