Recovery

Door allerlei verschillende omstandigheden kan uw onderneming in zwaar weer of een crisis terechtkomen.

Middels een doorlichting en analyse van uw onderneming krijgen wij op (de zeer) korte termijn de knelpunten feilloos boven tafel, waarna u uw strategie kunt toetsen op (financiële) haalbaarheid en wij samen met u een overleving- en / of herstelplan kunnen ontwikkelen.

Snelheid en daadkracht van handelen, de juiste communicatie met diverse stakeholders en herstel van vertrouwen zijn de kernaandachtspunten voor een herstel.

De focus is gericht op de korte termijn, ‘de recovery’, stuurt ‘weg van het zwaar weer’. Veelal is de kern van de zaak gericht op het herstellen van de operationele kasstroom, waarbij sturing op diverse (vlottende) activa en kortlopende schulden de volle aandacht krijgt.
Onze activiteiten zijn erop gericht om een faillissement zoveel mogelijk te vermijden. In enkele situaties is een faillissement soms onvermijdelijk en kijken wij samen met u naar de mogelijkheden van een doorstart.

Ons uitgangspunt is echter de continuïteit van uw onderneming. In een recovery-begeleiding gaan we van ‘1-voor-12’, naar ‘5-voor-12’, naar . . .