Turnaround

Met een goed inzicht in de verbeteropties en de huidige en toekomstige financiële positie van uw onderneming, gaan wij samen met u aan de slag om uw overleving- en herstelplan ten uitvoer te brengen.

Gezien onze ervaring, kennis en achtergrond voeren wij voor u de onderhandelingen met de financiers, crediteuren en de overige relevante stakeholders van uw onderneming.
Het doel is het rendement van de onderneming en daarmee de aandeelhouderswaarde weer op te krikken.

Veelal dienen er voor de langere termijn ingrijpende keuzes gemaakt te worden ter verbetering van deze aandeelhouderswaarde. Hierbij kunnen besluiten worden genomen die, ingrijpen op de grootte van het bedrijf, of die -na een diepgaande doorlichting- diverse vormen van doorstart bevatten.
Indien noodzakelijk zijn wij in staat uit ons uitgebreide netwerk ervaren specialisten op verschillend gebied in te zetten. Ook kan de tijdelijke inzet van interim-management leiden tot het gewenste resultaat.

Onze werkwijze is niet alleen adviseren, maar ook assisteren, dus ook zelf actief een bijdrage leveren aan het herstel van uw onderneming, indien dat is gewenst of dat er aanleiding toe bestaat.