Aanpak Interim Management

Aanpak Interim Management

De inzet van een professional voor een interimopdracht is altijd maatwerk. Elke situatie kent weer een andere problematiek en vergt aanpassing in het plan van aanpak.
Toch zijn er een aantal fasen in het gehele proces van aanpak die doorlopen (moeten) worden, de ene keer sneller of uitgebreider dan de andere keer. Uiteindelijk gaat het erom te komen tot een voor de opdrachtgever zo optimaal mogelijke oplossing. De opdrachtgever dient aan het eind van de rit tevreden te zijn over de dienstverlening.

Afhankelijk van hoe het eerste contact tot stand komt, is een gedegen oriëntatie middels een eerste ‘free-of-charge’ gesprek ten aanzien van uw vraagstuk en de gevraagde competenties van de interim manager van cruciaal belang. Informatie is hierbij het sleutelwoord. De vaste onderdelen van dit gesprek zijn:

  • een uitgebreide toelichting op het vraagstuk door de opdrachtgever;
  • het helder krijgen van het doel van de opdracht;
  • wat is het na te streven eindresultaat, wat zijn de wensen en verwachtingen?;
  • noodzakelijke profilering en verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer(s);
  • welke timeframes en deadlines zijn er;
  • zijn er relevante (rand-)voorwaarden te bespreken (zowel hard als ook zacht, denk aan cultuur, persoonlijkheden, de ‘klik’ tussen mensen)?;
  • het zelfstandigheidsaspect, de standplaats, reisaspecten en uiteraard de honorering.
  • last but not least: ontstaat er een positieve ‘klik’ tussen partijen?

Soms is een vervolggesprek noodzakelijk, afhankelijk van de complexiteit van het vraagstuk. Op basis van de verkregen informatie, wordt er zo spoedig mogelijk een offerte gestuurd met een plan van aanpak en raming van timeframes, kosten, etc., alsmede een conceptcontract ter beoordeling.

Als besloten wordt met elkaar in zee te gaan, worden de finale details besproken ten aanzien van aanvang en duur van de opdracht alsmede de logistiek rond de kwaliteitsbewaking. Denk hierbij aan zaken als afspraken over voortgang- en eindrapportages, periodiek overleg en totale eindevaluatie. Het conceptcontract met alle afgesproken details wordt vastgelegd in een eindcontract in combinatie met de voor beide partijen besproken voorwaarden.

Formeel? Zeker! Uiteindelijk is een helder vastgelegde opdracht met duidelijke voorwaarden voor beide partijen naar onze mening een basis voor het invullen van een goed uitgevoerde opdracht.