"We willen groeien door te kopen . . . "

Er kunnen vele redenen zijn waarom u tot de koop van een bedrijf over wilt gaan:

  • het behalen van een strategisch doel / het nastreven van groeidoelstellingen;
  • een “vliegende start” maken door een bestaand bedrijf over te nemen;
  • het familiebedrijf overnemen;
  • koop uit een faillissement;
  • een andere zakelijke uitdaging willen aangaan.

Wat uw redenen ook zijn, er zullen vele vragen op u afkomen, zoals bijvoorbeeld wat de juridische- fiscale- en financiële consequenties zijn van de overname.

De activiteiten van “de target” moeten passen met uw bedrijfsactiviteiten om uw doelstellingen te behalen. Een heel belangrijke succesfactor is dat de cultuur tussen de partijen moet passen.

Wat is uw integratieplan? Veel voorbereidend werk is prima zelf of met uw team uit te voeren. Soms helpt het om er specialisten bij te halen.

Het proces van de aankoop van een bedrijf is in feite het spiegelbeeld van het verkoopproces. Het proces betreft altijd maatwerk en vraagt om een gedegen voorbereiding. De meeste stappen kennen dezelfde inhoud aan activiteiten. We verwijzen hiertoe naar het aankoopproces.

Als u nog niet het bedrijf gevonden heeft wat u zoekt, kunnen wij u daar bij behulpzaam zijn en voor u op zoek gaan naar een geschikte onderneming die voldoet aan uw uitgangspunten die wij samen met u zullen opstellen in een zoekprofiel. Het gehele aankooptraject begeleiden wij als “regie-specialist”.

Diverse overige specialisten zoals de accountant, bankier, fiscalist en jurist, leveren ieder vanuit hun eigen discipline hun bijdrage aan het koopproces, op diverse momenten. De Eagle TradeVision-adviseur coördineert de inbreng van specialisten en regisseert het gehele koopproces, onafhankelijk en discreet.

Ook de begeleiding van de (externe) financiering van de transactie, hetzij via de reguliere bancaire kanalen, participatiemaatschappijen, informal investors of anderszins nemen wij graag in behandeling. Tevens begeleiden wij bij een bedrijfsfusie, joint ventures of het uitwerken en optuigen van andere samenwerkingsverbanden.

Wij begeleiden ook personen of teams bij specifieke Management-Buy-In (MBI) of Management-Buy-Out (MBO) trajecten. Bij MBI is begeleiding van het voortraject van groot belang. Hiervoor is een MBI-programma ontwikkeld. Het vervolg van het aankoopproces is conform het navolgende aankoop stappenplan. Bij een MBO-programma vervalt logischerwijs het zoektraject, immers u werkt al bij het bedrijf.

Stappenplan

Op hoofdlijnen doorlopen de meeste bedrijfsaankopen dezelfde stappen. Niet elke stap hoeft volledig te worden doorlopen en er zit zowel een bandbreedte in de doorlooptijd als tijd per fase. Het doel is het sluiten van een goede deal voor alle partijen.

Onderstaand overzicht geeft het aankoopproces weer.

Aankoop proces

De begeleiding van een bedrijfsoverdracht is maatwerk. Iedere onderneming, en daarmee iedere overname, heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Op voorhand is niet aan te geven of een bedrijf is te kopen, tegen welke prijs.

Op basis van onze ervaring weten wij bij benadering hoeveel tijd voor de individuele fasen van het proces aan begeleiding nodig is. Wij begroten samen met u het aantal advies- en begeleidingsuren. In de regel werken wij aanvullend met een succesfee bij een geslaagde aankoop van een bedrijf.


Wij begeleiden u graag. Vertel . . .