MBI | MBO

MBI – Management Buy In
Een Management-Buy-In is een vorm van overname van een bedrijf of bedrijfsonderdeel, veelal samen met verstrekkers van risicokapitaal, door een ondernemer (of groep van ondernemers), die vervolgens het management gaat (gaan) voeren. Derden krijgen aldus eigendom en zeggenschap in het bedrijf.
Onze ervaring leert, dat veel MBI-kandidaten, zichzelf onvoldoende de spiegel voorhouden, ten aanzien van het ‘voorgenomen ondernemerschap’. Wij hanteren een toetsingsmethode om u als MBI-kandidaat, te behoeden voor de valkuilen en te begeleiden in de zoektocht en dealmaking bij het MBI-proces. Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op.

MBO – Management Buy Out
Een Management-Buy-Out is een vorm van een overname, waarbij een deel of het gehele huidige zittende management en / of medewerkers van een bedrijf of bedrijfseenheid / unit, de aandelen verwerft door uitkoop van bestaande aandeelhouders.
Veelal worden de activiteiten van het bedrijf voortgezet, waarbij een financieel, juridische en vaak ook organisatorische herstructurering plaatsheeft.
Niet zelden spelen emoties een grote rol. Tevens is het vraagstuk van de financiering een belangrijk onderdeel van de onderhandeling, waarbij tegengestelde belangen een rol kunnen spelen. Het inschakelen van een objectieve specialist is dan een goede (nood)zaak.