Ondernemers,

Hans Biesheuvel van ONL – Ondernemend Nederland, was 18 november 2019 bij BOBB – Beroepsorganisatie voor specialisten in Bedrijfsoverdracht onze gastspreker. Hans hield een inspirerend doch ook een enigszins verontrustend verhaal over “Den Haag Vandaag” en de invloed van de politiek op MKB-Ondernemend Nederland.

Enkele thema’s: verhoging van de ondernemingslasten, bovenmatige overheidsbemoeienis en regelzucht, te weinig affiniteit vanuit de politiek voor “de MKB-ondernemer”, maar vooral hoe houden “we” als ondernemers de BV Nederland draaiende, indachtig de geprognosticeerde toename van de alsmaar uitdijende overheidsbegroting, lees: toename in de fiscale bijdrage aan deze begroting door ondernemers in het bijzonder en elke belastingbetaler in het algemeen . . .

Voor Ondernemend Nederland zal dit ergens later op de lijn, druk zetten op de vrije kasstromen van de bedrijven. En daarmee op de waarde van alle ondernemingen. Wordt vervolgd . . .

Op de foto vlnr: Hans Biesheuvel van ONL met BOBB-bestuursleden Antoine van Schijndel, Jan Willem van Hunnik en Hans Wijnen.