Proces bij bedrijfsovername

I. Oriëntatiefase
Uw zakelijke- als persoonlijke uitgangspunten en motieven staan voorop en wij beoordelen de mogelijkheden, haalbaarheid en termijn. Wordt een overdracht aan een familielid, aan management of externe partij nagestreefd? Betreft het aandelenoverdracht of een activa / passiva-transactie? Wilt u als ondernemer nog aan het bedrijf verbonden blijven?

II. Inventarisatiefase
Beoordelen of uw onderneming ‘verkoopklaar’ is (te maken). Een quick scan en een eerste globale waardebepaling op basis van meest gangbare methode(n) wordt meegenomen.

III. Uitvoeringsfase
– actiepunten voor het verkoopklaar maken uit (laten) voeren, profilering kandidaten
– definitieve waardebepaling (+ evt. taxaties) en de vraagprijs vaststellen
– het opstellen van een uitgebreid informatiememorandum (IM)
– bepalen van overnamekandidaten, tekenen geheimhoudingsverklaring
– contacten en onderhandelingen met overnamekandidaten, opstellen Letter Of Intent
– door de koper uit te (laten) voeren verificatieonderzoek (Due Diligence)
– vaststellen definitieve verkoopprijs, (laten) opstellen van koopovereenkomst
– het (laten) afhandelen van de juridische en fiscale constructies
– de overdracht aan de nieuwe eigenaar: ‘closing the deal’ en nazorg