Bedrijfsopvolging

6 juli 2016

Kamerbrief over reparatie arrest HR inzake bedrijfsopvolging (BOR)

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeerde op 1 juli 2016 de Tweede Kamer over een voorstel ter reparatie van het arrest van de Hoge Raad inzake bedrijfsopvolging (BOR) voor het Belastingplan 2017. Kort gezegd: de reparatie houdt in dat zogenoemde indirecte belangen als zodanig niet onder de reikwijdte van de BOR en de doorschuifregelingen voor het aanmerkelijk belang in de inkomstenbelasting vallen. De uitleg en werkwijze zoals de Belastingdienst die hanteert worden nu wettelijk vastgelegd. Met het beoogde voorstel wil de […]