valkuilen verkoopproces

20 april 2016

“DGA-op-leeftijd” en bedrijfsoverdracht. Bent U verkoopklaar . . . ?

Stel, u bent “DGA-op-leeftijd”. U produceert en verkoopt mooie producten aan tevreden klanten. U heeft fijn personeel. Er is vast al eens over bedrijfsopvolging nagedacht. Met een goede verkoopopbrengst als aanvulling op het opgebouwde pensioen, is de beslissing om te verkopen snel genomen. Of toch niet?