TE KOOP: Vastgoedmanagement onderneming

Activiteiten van de onderneming

Het uitvoeren van het complete pakket aan vastgoedmanagement en VvE (Vereniging van Eigenaren) diensten ten behoeve van institutionele en particuliere beleggers in onroerend goed. De activiteiten omvatten zowel het voeren van het commerciële,- als technische beheer, alsmede het verlenen van diverse financiële diensten.

Rechtsvorm, personeel en transactievorm

Besloten Vennootschap met 6 medewerkers (FTE: 5,2). Overdracht van 100% van de aandelen.

Locatie en huisvesting

Locatie: midden-Nederland. De onderneming is gevestigd in een zeer representatief huur pand.

Financiële informatie

  • Omzetindicatie: € 500.000,= plus;
  • Goede resultaten 2019 (± 30% EBITDA), alsmede gezonde financiële groeiprognose en cashflow;
  • Door wegvallen reorganisatiekosten, prognose 2020 – 2022 EBITDA ± 40%;
  • De onderneming heeft geen rentedragend lang vreemd vermogen;
  • Herinvesteringen in ICT en diverse activa heeft plaatsgevonden.

Reden verkoop

De Verkoper heeft het besluit genomen de Onderneming te verkopen aan een derde, vanwege het voor hem bereiken van een passende leeftijd te stoppen met zakelijke activiteiten.

Vraagprijs

De vraagprijs bedraagt € 735.000,=

Investeringsoverwegingen

  • Aankoop van een stabiele gemengde vastgoedbeheerportefeuille, marktaandeel en steady cashflow;
  • Loyaal personeel met uitgebreide klantenkennis en intensieve vastgoedmanagement ervaring;
  • “Lean-and-mean” onderneming is onafhankelijk van verkoper;
  • Ruim 40 jaar solide trackrecord en goede naamsbekendheid.

Opmerkingen

Onderneming is goed te integreren met de activiteiten van een serieuze en financieel solide strategische Koper, doch is ook een mooie propositie voor een MBI-kandidaat met de beschikking over voldoende eigen middelen.