Wist u dat . . .

55000

bedrijven met 0-100 medewerkers jaarlijks "in overdracht" is.

53%

van de ondernemers overdraagt omwille van leeftijd

60

Jaar


de gemiddelde leeftijd is dat ondernemers het bedrijf overdragen
30%

van de bedrijven in overdracht uiteindelijk niet wordt verkocht

Bronnen: Kenniscentrum Innovatie & Business - Lectoraat Financieel-Economische advisering HSU

"Het is toch een hele beslissing je bedrijf te verkopen . . . "

    • Is mijn bedrijf wel te verkopen?
    • Wie koopt mijn bedrijf uiteindelijk?
    • En hoe bepaal ik nou de waarde van mijn bedrijf?
    • Zijn de kinderen wel klaar voor de overname?
    • Ben ik er zelf wel klaar voor?

 

De meeste MKB-ondernemers maken een bedrijfsverkoop slechts éénmalig in hun leven mee en worden daarbij voor vele, vaak onverwachte vragen gesteld. Soms zijn de vragen rationeel van aard, soms juist heel emotioneel. Het is zaak een goed antwoord op al je vragen te krijgen.

Veel ondernemers hebben dezelfde vragen. Wij hebben deze vragen alvast voor u op een rij gezet, met daarbij de antwoorden.

> Ga naar de vragen.

Vanzelfsprekend lijkt een goed draaiend bedrijf op voorhand beter te verkopen dan een niet goed draaiend bedrijf.

De mate van verkoopbaarheid is naast performance, ook afhankelijk van of er belangstelling voor wordt gecreëerd, of de tijd rijp is gelet op de marktomstandigheden en of een koper meerwaarde toekent boven de prijs die de koper er voor wil betalen.

De vraag is ook of er voldoende tijd is om naar een koper te zoeken, of er actief genoeg wordt gezocht en of op de juiste manier de juiste partijen worden benaderd.

Kortom; er spelen veel factoren een rol bij een succesvolle verkoop. Een goede voorbereiding is een must.

 

Stappenplan

Op hoofdlijnen doorlopen de meeste bedrijfsverkopen dezelfde stappen. Niet elke stap hoeft volledig te worden doorlopen en er zit zowel een bandbreedte in de doorlooptijd als tijd per fase. Het doel is het sluiten van een goede deal voor alle partijen.

Onderstaand overzicht geeft het verkoopproces weer.

Verkoop proces

1. Vooronderzoek

Samen met u worden de uitgangspunten, zowel zakelijk als persoonlijk, voor de beoogde verkoop van uw bedrijf vastgesteld. Een strategische oriëntatie bepaalt of het verkoopklimaat gunstig is en of het bedrijf (en u zelf !) klaar zijn voor de verkoop.

Wordt een overdracht aan een familielid, aan het management of aan een externe partij nagestreefd? Worden aandelen verkocht of vindt er een activa-/passivatransactie plaats? Wilt u nog aan het bedrijf verbonden blijven? Welke tijdshorizon wordt gekozen?

Alle belangrijke facetten van de onderneming worden vervolgens belicht in een bedrijfsanalyse. Naast een financiële analyse worden de fiscale positie, de organisatie, het personeel, het productieproces, de producten, de markt, de afnemers, de leveranciers, de sterktes en zwaktes van de onderneming, de kansen en bedreigingen, etc. beoordeeld. Wij nemen met u de checklists door waarin wij ingaan op de belangrijkste “waardedrijvers” van uw bedrijf.

Omdat de waarde van een onderneming niet op voorhand is vast te stellen wordt op basis van de meest gangbare waarderingsmethode(n) een bandbreedte aangegeven. De uiteindelijke verkoopprijs wordt bepaald als het resultaat van onderhandeling.

Tevens gaan wij in het vooronderzoek in op een indicatie omtrent potentiële kopers van het bedrijf. Het kan zijn dat u al een eigen “lijstje” heeft van geïnteresseerden. Wordt het een strategische partij (bijv. een concurrent of een andere partij in de keten) of bijvoorbeeld een management-buy-out (overdracht binnen bedrijf / management) of wellicht een management-buy-in (overdracht aan een derde), of combinaties van mogelijkheden.

Aan het eind van het vooronderzoek komt er een beslismoment op basis van gezamenlijk overleg en op basis van de uitkomst van het vooronderzoek om al dan niet door te gaan met het verkoopproces. Men besluit om door te gaan, of bijvoorbeeld om het bedrijf nader "verkoopklaar" te maken of zelfs te beslissen om (nog) niet te verkopen.

2. Voorbereiding

Een volgende stap is het opstellen van een (uitgebreid) informatiememorandum of verkoopmemorandum. Dit kan worden opgesteld samen met een initiële anonieme “teaser” of anoniem verkoopprofiel op één A-4. In dit rapport wordt alle relevante informatie van de onderneming, gebaseerd op de bedrijfsanalyse, welke in deze fase kan worden gedeeld in haar context beschreven.

Door haar landelijke netwerk, uitgebreide kennis en goede contacten, stelt Eagle TradeVision in staat een longlist op te stellen van potentiële kandidaten en hieruit, samen met de ondernemer, een shortlist van meest geschikte kandidaten te destilleren.

Er bestaan diverse methoden en kanalen waarmee gegadigden benaderd en gevonden worden. Graag vertellen wij u hierover meer tijdens een kennismakingsgesprek.

3. Informatie fase

Na het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring door potentiële koper(s) wordt informatie over het bedrijf uitgewisseld. Uiteraard willen wij ook weten met wat voor partij wij te maken hebben. Dit kan leiden tot een vooranalyse van de geïnteresseerde kopende partij.

Afhankelijk van de situatie, ontstaat de mogelijkheid om een niet-bindend bod door de potentiële koper(s) te laten uitbrengen op basis van een vraagprijs of op ons verzoek (bijvoorbeeld als er veel gegadigden zijn, middels een 'auction').

4. Transactie fase

Nadat potentiële koper(s) hebben aangegeven serieuze interesse te hebben, gaan wij de transactie fase in. Wij vinden het belangrijk om van gegadigden op voorhand te weten of de financierbaarheid van de bedrijfsoverdracht haalbaar is. Tevens starten wij met de onderhandelingen. Onderhandelen is ons vak. In deze fase lopen de contacten in de regel alleen via Eagle TradeVision. Hiermee kunnen wij op basis van de inmiddels verworven kennis van de onderneming als externe deskundige, zonder emotionele betrokkenheid, de belangen van u als geen ander behartigen.

Als de onderhandelingen tot overeenstemming leiden, worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een intentieverklaring of “Letter-of-Intent” (LOI).

De potentiële koper wordt na de ondertekening van de LOI doorgaans in de gelegenheid gesteld om de door de verkoper verstrekte gegevens op juistheid te verifiëren. Dit verificatieonderzoek, ook wel due diligence genoemd, zal verder reiken dan alleen onderzoek naar de financiële gegevens.

Afhankelijk van de uitkomsten van het due diligence onderzoek zal over de definitieve verkoopprijs en eventueel aanvullende voorwaarden of garanties nader onderhandeld worden. De uiteindelijke overeenstemming wordt ten slotte vastgelegd in een koopovereenkomst. Tot slot van het proces wordt de koop afgehandeld, middels contractuele vastlegging, notarisakten, transport, ontvangst van de koopsom, etc.

De begeleiding van een bedrijfsoverdracht is maatwerk. Iedere onderneming, en daarmee iedere overname, heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Op voorhand is niet aan te geven of uw bedrijf is te verkopen, tegen welke prijs en zo ja aan wie en wanneer.

Op basis van onze ervaring weten wij bij benadering hoeveel tijd de individuele fasen van het proces aan begeleiding nodig is. Wij begroten samen met u het aantal advies- en begeleidingsuren. In de regel werken wij aanvullend met een succesfee bij een geslaagde verkoop van uw bedrijf.


Bent u verkoopklaar?

Er ligt een handige brochure voor u gereed, om te achterhalen of u al “verkoopklaar” bent.

De meeste MKB-ondernemers maken een bedrijfsoverdracht slechts éénmalig in hun leven mee en worden daarbij voor vele, vaak onverwachte, vragen gesteld.

Soms zijn de vragen rationeel van aard, soms juist heel emotioneel.

De verkoop van een onderneming is een complexe aangelegenheid. Het verkoop proces kent vele voetangels en klemmen.

Door een onvoldoende voorbereiding kunnen al snel kostbare fouten worden gemaakt. Het is zaak deze fouten te voorkomen.

In deze brochure wordt u op hoofdlijnen wegwijs gemaakt met belangrijke aspecten van een bedrijfsovername.

Want onvoorbereid kost tijd en geld . . .

 

Vraag deze brochure vandaag nog aan, geheel gratis en vrijblijvend.


Wij begeleiden u graag. Vertel . . .