Reorganisatie

Reorganisatie betekent verandering aanbrengen in of aan een organisatie, welke door omstandigheden niet meer voldoet aan de eisen van de zogenaamde ‘stakeholders’. Andere begrippen komen ook voor: herstructureren, verandermanagement of crisismanagement.

Vanuit een positieve gedachte is het de wil om een organisatie te laten voortbestaan, te laten groeien en gezond te laten renderen. Helaas heeft een reorganisatie veelal als consequentie het ontslag van personeel, bezuinigingen, verkoop van onderdelen of activa, ‘sterfhuisconstructies’, of faillissement met een ‘koude doorstart’ erachteraan.

Wij begeleiden organisaties die in een acute crisis zijn terechtgekomen (corporate recovery), danwel behoefte hebben een door specialisten begeleid strategisch herstelplan op te stellen en uit te werken voor de langere termijn. Wij kennen de ‘overlevingstactieken’.
Uit de praktijk blijkt, dat je er met korte termijn tactiek niet komt voor de lange termijn. Wij sporen de achterliggende oorzaken van de (veelal financiële) problematiek op, nemen daarbij samen met ondernemer / management de beslissingen tot een herstel van het rendement van het bedrijf.

Verwacht van ons een houding van de ‘kritische buitenstaander’, overigens wel met hetzelfde doel als de ondernemer: het voorkomen van een faillissement van het bedrijf, of het nastreven van herstel danwel verdere expansie van het rendement van de onderneming.