Is uw bedrijf 'in zwaar weer' terechtgekomen?

Zijn de onderstaande zaken voor u en ook voor de bank of uw financier herkenbaar?

  • de onderneming opereert in een markt met een te lange periode van vraaguitval;
  • loopt een integratie van werkmaatschappijen niet naar wens;
  • het positieve effect van de reeds genomen maatregelen is maar van korte duur geweest;
  • er zijn aanhoudende en / of toenemende verliezen, een negatieve cashflow;
  • bent u te duur gefinancierd?;
  • oplopende crediteuren, te laat betalende of niet aanwezige debiteuren;
  • dreigend faillissement situatie door aandringende schuldeisers;
  • bankconvenanten worden geschonden en er zijn reeds deadlines gesteld, er dreigt bodembeslag, de bank dreigt met 'overgedragen aan bijzonder beheer';
  • komt u er zelf of met uw aandeelhouders niet goed uit?;
  • de ondernemer als persoon heeft ook persoonlijke problemen.

Het is dan zaak snel te handelen . . .

Reorganisatie betekent - veelal snel - verandering aanbrengen in of aan een organisatie, welke door omstandigheden niet meer voldoet aan de eisen van de zogenaamde 'stakeholders'.

Vanuit een positieve gedachte is het de wil om een organisatie te laten voortbestaan, te laten groeien en gezond te laten renderen. Helaas heeft een reorganisatie veelal als consequentie het ontslag van personeel, bezuinigingen, verkoop van onderdelen of activa, 'sterfhuisconstructies', of faillissement met een 'koude doorstart' erachteraan.

Wij begeleiden en hebben (in de crisis) organisaties begeleid, die in een acute crisis zijn terechtgekomen, danwel behoefte hebben een door specialisten begeleid strategisch herstelplan op te stellen en uit te werken voor de langere termijn. Wij kennen de 'overlevingstactieken'.

Uit de praktijk blijkt, dat je er met korte termijn tactiek niet komt voor de lange termijn. Wij sporen de achterliggende oorzaken van de (veelal financiële) problematiek op, nemen daarbij samen met ondernemer / management de beslissingen tot een herstel van het rendement van het bedrijf.


Is snel en discrete ondersteuning gewenst?