Algemeen

Eagle TradeVision (Kamer van Koophandel nr.: 32 09 85 63), verleent u hierbij toegang tot haar website en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Aan de inhoud en samenstelling van deze website is de grootst mogelijke zorg besteed. Eagle TradeVision streeft er naar deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren.

Beperkte aansprakelijkheid

Desalniettemin aanvaardt Eagle TradeVision geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Eagle TradeVision behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te kunnen verbeteren of anderszins te wijzigen.

Externe links

Deze website kan links bevatten naar websites van derden die niet door Eagle TradeVision gecontroleerd en of onderhouden worden. Voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites is Eagle TradeVision niet aansprakelijk.

Elektronische communicatie

U kunt ons, nu en in de toekomst, op verschillende manieren bereiken. Onder meer via de website en e-mail of whatsapp. Deze vormen van elektronische communicatie zijn nooit 100% veilig. Door gevoelige of vertrouwelijke informatie zonder ‘versleuteling’ via het open internet aan ons te versturen aanvaardt u het risico, dat deze informatie bij derden terechtkomt. 

Algemene voorwaarden

Op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U wordt geacht op de hoogte te zijn van de door Eagle TradeVision gestelde ‘Algemene Voorwaarden’. U kunt de algemene voorwaarden opvragen bij: info@eagletradevision.nl of hier downloaden.

Auteursrechten

Eagle TradeVision bezit het auteursrecht op de informatie die via www.eagletradevision.nl wordt verstrekt. Dit geldt ook voor beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van materialen, anders dan van de bedrijfsprofielen, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Eagle TradeVision, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.