Business partners

Binnen ons netwerk werken wij samen met specialisten op diverse terreinen. Al naar gelang het vraagstuk of problematiek in een case, kunnen deze specialisten in overleg met opdrachtgever worden opgenomen in het team:

 • Professionals / specialisten op het gebied van:
  • ondernemings, fiscaal- en insolventierecht
  • notariaat
  • accountancy
 • Register Valuators / Gerechtsdeskundigen
 • Bankiers (zakelijke kredietverlening, bijzonder beheer) en Verzekeraars
 • Diverse (groepen) niet-bancaire financiers / informals / (oud-) ondernemers
 • Participatie-maatschappijen en vermogensbeheerders
 • Collegiale samenwerking met intermediairs / M&A-experts / Interim Managers
 • Taxateurs (activa, O.G.)
 • Mediation en counseling experts
 • Specialisten binnen: Belastingdienst, Ministerie van ELI, KVK
 • Specialisten binnen diverse beroeps / branche organisaties

Eagle TradeVision is aangesloten bij of werkt (onder meer) samen met:


Weten hoe wij graag samenwerken . . . ?