Business partners

Binnen ons netwerk werken wij samen met specialisten op diverse terreinen. Al naar gelang het vraagstuk of problematiek in een case, kunnen deze specialisten in overleg met opdrachtgever worden opgenomen in het team:

 • Professionals / specialisten op het gebied van:
  • ondernemings, fiscaal- en insolventierecht
  • notariaat
  • accountancy
 • Register Valuators / Gerechtsdeskundigen
 • Banken (zakelijke kredietverlening, bijzonder beheer) en Verzekeraars
 • Diverse (groepen) niet-bancaire financiers / informals / (oud-) ondernemers
 • Participatie-maatschappijen en vermogensbeheerders
 • Collegiale samenwerking met intermediairs / M&A-experts / Interim Managers
 • Taxateurs (activa, O.G.)
 • Mediation en counseling experts
 • Specialisten binnen: Belastingdienst, Ministerie van ELI, KvK
 • Diverse beroeps / branche organisaties