Actueel

19 november 2019

Hercertificering BOBB-leden

De BOBB gecertificeerde bedrijfsovernamespecialisten Jack Eerens, Peter van Dun, Jan Willem van Hunnik, Stef van der Klok, Roel Slomp, Ed Jansen Venneboer hebben met goed gevolg hun hercertificering afgelegd. Deze BOBB-leden zijn weer voor drie jaar gecertificeerd. De heren zijn bij elkaar goed voor decennia deal making ervaring en vele succesvolle bedrijfsovernames. Felicitaties op 18 november 2019 tijdens de Algemene Leden Vergadering van BOBB voorzitter Antoine van Schijndel.
6 april 2016

“Leden van beroepsorganisaties doen meer deals” | Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Bron: “Leden van beroepsorganisaties doen meer deals” | Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht
20 april 2016

“DGA-op-leeftijd” en bedrijfsoverdracht. Bent U verkoopklaar . . . ?

Stel, u bent “DGA-op-leeftijd”. U produceert en verkoopt mooie producten aan tevreden klanten. U heeft fijn personeel. Er is vast al eens over bedrijfsopvolging nagedacht. Met een goede verkoopopbrengst als aanvulling op het opgebouwde pensioen, is de beslissing om te verkopen snel genomen. Of toch niet?
21 juni 2016

Jong een bedrijf overnemen? | Leer hoe twintigers het MKB vernieuwen anno 2016.

“Jong Overnemen” De Hogeschool Utrecht heeft een zeer lezenswaardig boekje geschreven over jonge bedrijfsovernemers, haar overdragers en succesvolle bedrijfsoverdracht binnen het MKB in Nederland. Middels een aantal interviews met jonge ondernemers trachten de onderzoekers Lex van Teeffelen en Karin Kleingeld een lans te breken voor jong ondernemerschap. Ik sluit mij graag hierbij aan en dank de onderzoekers voor het beschikbaar stellen van dit boekje dat tevens voor geïnteresseerden via de site van Eagle TradeVision beschikbaar is. In het kort de inzichten […]
6 juli 2016

Kamerbrief over reparatie arrest HR inzake bedrijfsopvolging (BOR)

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeerde op 1 juli 2016 de Tweede Kamer over een voorstel ter reparatie van het arrest van de Hoge Raad inzake bedrijfsopvolging (BOR) voor het Belastingplan 2017. Kort gezegd: de reparatie houdt in dat zogenoemde indirecte belangen als zodanig niet onder de reikwijdte van de BOR en de doorschuifregelingen voor het aanmerkelijk belang in de inkomstenbelasting vallen. De uitleg en werkwijze zoals de Belastingdienst die hanteert worden nu wettelijk vastgelegd. Met het beoogde voorstel wil de […]