De waarde van een bedrijf bestaat inderdaad niet!

Er zijn veel factoren welke de waarde van een bedrijf bepalen en het hangt er ook van af aan wie je de "waarde-vraag" stelt. Een waardebepaling kan echter wel worden geobjectiveerd, zeker wanneer er historie aanwezig is, het een onderneming betreft met een relatief normale winstontwikkeling en opererend in een sector die een min of meer stabiele ontwikkeling te zien geeft. Een goede waardebepaling is derhalve richtinggevend en veelal een basis voor een  onderhandeling en geeft inzicht over het realiteitsgehalte van een vraagprijs of onderbouwt een bieding.

Waardebepaling bij een bedrijfsovername maakt bijna altijd onderdeel uit van het bedrijfsovername proces, zowel bij verkoop als aankoop en ongeacht de juridische vorm van een bedrijf. Daarnaast kunnen de volgende situaties het maken van een bedrijfswaardering bepalen:

 • uitkopen van één of meer medeaandeelhouders
 • bij geschillen tussen aandeelhouders of met de Belastingdienst
 • bedrijfsopvolging bij een MBO / MBI
 • voor een second opinion
 • uitgifte van nieuwe aandelen
 • toe- en uittreding van managementleden
 • bij financiële of organisatorische herstructurering
 • successie-problematiek bij familiebedrijven

Een vastgestelde waarde vertegenwoordigd niet de prijs die er mogelijkerwijs voor een bedrijf zou kunnen worden betaald. De prijs wordt bepaald door de markt, in de regel door onderhandeling hierover tussen de partijen. Er wordt in de markt ook gewerkt met zogenaamde ‘multiples’ voor het vaststellen van een prijs; vuistregels als “zoveel x de Ebitda of een factor X maal de omzet”.

Het vaststellen van de waarde is meer dan het invullen van een financieel model. Bij een waardebepaling beoordelen wij naast de (genormaliseerde) winst, ook de solvabiliteit, de reserves en het vermogen om toekomstige gezonde vrije kasstromen te genereren (voor de koper of financier). Wij kunnen diverse methoden hanteren, zowel historisch- als toekomst gericht. Het is niet op voorhand te zeggen welke methode de beste is. De meest gangbare methode welke wordt toegepast, is de DCF-methode. Er bestaan een aantal opties:

 • Intrinsieke waarde (historisch)
 • Genormaliseerde rentabiliteitswaarde (historisch)
 • Goodwill (historisch)
 • Discounted Cash Flow methode | DCF (toekomst)
 • Mixvorm en / of varianten van bovenstaande (optioneel)

Naast de waardedrijvers van uw bedrijf bespreken we tevens uitgebreid over zaken als strategie, historische performance, marktpositionering, klanten, kwaliteit van het management, afhankelijkheden van leveranciers en concurrentiekracht.

Eagle TradeVision heeft zich gespecialiseerd in het bepalen van de waarde van bedrijven. Wilt u weten wat de waarde is van uw bedrijf? Wij kunnen u hierbij helpen.


Wij kunnen voor u de waarde van uw bedrijf bepalen. Hoe?