MBI - Management Buy In

Een Management-Buy-In is een vorm van overname van een bedrijf of bedrijfsonderdeel, veelal samen met verstrekkers van risicokapitaal, door een ondernemer (of groep van ondernemers), die vervolgens het management gaat (gaan) voeren. Derden krijgen aldus eigendom en zeggenschap in het bedrijf.

Onze ervaring leert, dat veel MBI-kandidaten, zichzelf onvoldoende de spiegel voorhouden, ten aanzien van het 'voorgenomen ondernemerschap'. Wij hanteren een toetsingsmethode om u als MBI-kandidaat, te behoeden voor de valkuilen en te begeleiden in de zoektocht en dealmaking bij het MBI-proces. Wilt u meer weten over ons MBI-programma? Neem gerust contact met ons op.

MBO - Management Buy Out

Een Management-Buy-Out is een vorm van een overname, waarbij een deel of het gehele huidige zittende management en / of medewerkers van een bedrijf of bedrijfseenheid / unit, de aandelen verwerft door uitkoop van bestaande aandeelhouders.
Veelal worden de activiteiten van het bedrijf voortgezet, waarbij een financieel, juridische en vaak ook organisatorische herstructurering plaatsheeft.

Niet zelden spelen emoties een grote rol. Tevens is het vraagstuk van de financiering een belangrijk onderdeel van de onderhandeling, waarbij tegengestelde belangen een rol kunnen spelen. In dergelijke gevallen kunnen wij u uitstekend van dienst zijn.

MBI / MBO programma

Voor specifieke MBI-MBO begeleiding hebben wij een speciaal programma ontwikkeld. Bij dit programma gaan wij er hierbij vanuit, dat de “ondernemer-in-spe” zijn keuze voor een MBI of MBO zo goed als gemaakt heeft en serieus hiermee aan de slag wil gaan.

Wij helpen u de motieven en uitgangspunten te kennen, te toetsen en eventueel aan te scherpen, teneinde de zoektocht van u als ondernemer samen met u tot een succes te kunnen maken.

Bij het MBI traject is het vooronderzoek een belangrijk onderdeel, leidend tot een persoonlijk MBI-plan (persoonlijk profiel, acquisitie profiel en plan van aanpak). Middels een uitgebreide vragenlijst komt u met uzelf “in gesprek”. Dit kan heel verhelderend werken ten aanzien van uw motieven en mogelijkheden uw toekomst in te vullen als beoogd (lees startend) ondernemer. Ook voor ervaren ondernemers, met aankoopplannen, is onze aanpak verfrissend. Dit is in feite een extra onderdeel van het aankoop proces.

Voor informatie over het gehele proces van aankoop van een bedrijf verwijzen we naar "Bedrijf kopen".

 


Wij begeleiden u graag. Vertel . . .