Jong een bedrijf overnemen? | Leer hoe twintigers het MKB vernieuwen anno 2016.

“DGA-op-leeftijd” en bedrijfsoverdracht. Bent U verkoopklaar . . . ?
20 april 2016
Kamerbrief over reparatie arrest HR inzake bedrijfsopvolging (BOR)
6 juli 2016
“DGA-op-leeftijd” en bedrijfsoverdracht. Bent U verkoopklaar . . . ?
20 april 2016
Kamerbrief over reparatie arrest HR inzake bedrijfsopvolging (BOR)
6 juli 2016
Show all

Jong een bedrijf overnemen? | Leer hoe twintigers het MKB vernieuwen anno 2016.

Jong Overnemen 2016_HU Kenniscentrum I&B voorblad

“Jong Overnemen”

De Hogeschool Utrecht heeft een zeer lezenswaardig boekje geschreven over jonge bedrijfsovernemers, haar overdragers en succesvolle bedrijfsoverdracht binnen het MKB in Nederland. Middels een aantal interviews met jonge ondernemers trachten de onderzoekers Lex van Teeffelen en Karin Kleingeld een lans te breken voor jong ondernemerschap.

Ik sluit mij graag hierbij aan en dank de onderzoekers voor het beschikbaar stellen van dit boekje dat tevens voor geïnteresseerden via de site van Eagle TradeVision beschikbaar is. In het kort de inzichten uit de interviews en enkele tips voortkomend uit het onderzoek:

  • Het begint bij de keuze voor het ondernemerschap: welke uitgangspunten gelden er voor de partijen?
  • Opleiding versnelt de keuze: bij gerichte keuze voor studie en stages wordt er planmatiger door de jonge generatie aan opvolging gewerkt.
  • Best of both worlds: jarenlange ondernemerservaring gecombineerd met nieuw elan kan tot grote successen leiden.
  • Er zijn meerdere wegen naar Rome: naast stap-voor-stap leren, is er versnelling te maken op de route naar eindverantwoordelijkheid voor een bedrijf.

Tips:

  • “Kies in vrijheid, maar wees wel eerlijk”.
  • “Onderschat jezelf niet en maak gebruik van anderen”.
  • “Maak een plan en leg zaken vast”.
  • “Strak op je doel, flexibel er naartoe”.

Pas ook op . . .

Uit onze eigen ervaring bij de begeleiding van familiebedrijven en bedrijfsoverdrachten aan een jongere generatie, ook binnen de familie, speelt de factor “emotie” een hele grote rol.

De rol van de overdrager / DGA, zeker als dit een (tweede of derde generatie) familielid is, is bepalend voor het slagen van de opvolger en daarmee veelal of het bedrijf succesvol verder gaat onder het bewind van de nieuwe generatie. Vanzelfsprekend moet de opvolger het wel willen en kunnen, dus ook eerlijk zijn naar ‘jezelf’ is niet verkeerd.

Bepaal goed van te voren hoe de eigendomsverhoudingen komen te liggen. Wie is er verantwoordelijk voor het bepalen van de missie en strategie van het bedrijf en communiceer hierover zeer helder en duidelijk naar alle betrokkenen. Minstens zo belangrijk is het om de mate van de financiële betrokkenheid van de overdrager, goed in ogenschouw te nemen. Leg afspraken nadrukkelijk vast in (familie)statuten.

Het boekje geeft goede inzichten en nuttige tips. Durf ter zake kundige specialisten in te schakelen, mede ook om naast de ervaring en kennis die erbij wordt gehaald, de emoties bij de overdracht te kanaliseren en beheersen. Heb je vragen of ben je geïnspireerd geraakt? Een vrijblijvende afspraak is snel gemaakt.

Graag verwijzen wij ook naar de website van Hogeschool Utrecht en het Kenniscentrum Innovatie & Business. Het boekje kan je hier downloaden. Het onderzoek is gesponsord door het ministerie van OCW.

 

Jan Willem van Hunnik
Jan Willem van Hunnik
Managing Partner van Eagle TradeVision sinds 2003. Gepassioneerd ondernemer, zeer ervaren gecertificeerd bedrijfsovername specialist en bedrijfswaardeerder. Reorganisatie-deskundige.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *