Jan Willem van Hunnik

29 november 2016

Bedrijfsovernames 2016 in de lift | MKB-Nederland – BOBB

De Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht (BOBB) meldt een groei van de aan- en verkoopopdrachten van meer dan 10 procent in 2016 ten opzichte van een jaar eerder. De groei van bedrijfsverkopen en – overnames in het mkb is een duidelijk signaal dat de economische vooruitzichten – en daarmee de bedrijfsperspectieven – verbeterd zijn. Bron: Bedrijfsovernames in de lift | MKB-Nederland
24 oktober 2016

Bedrijfsovername financieren . . . “Moeite om krediet te krijgen? Overweeg een getrapte mkb-overname”.

Bron: Moeite om krediet te krijgen? Overweeg een getrapte mkb-overname | Het Financieele Dagblad Geachte lezer, In ons MBI-programma wordt er bijna altijd rekening gehouden met een getrapte MKB-overname. De uitgangspunten hiervoor kunnen overigens verschillend zijn. Het is verstandig deze uitgangspunten van beide partijen goed te kennen (zowel van verkoper als MBI-kandidaat) en de plussen en minnen met elkaar af te wegen. Meer weten? Als gecertificeerd BOBB-aangesloten lid (Beroeps Organisatie Bedrijfsoverdracht Bemiddelaars) zijn wij u graag van dienst. Wij wensen […]
18 oktober 2016

Wetswijziging maakt overdracht familiebedrijf duurder: “de reparerende overheid maakt estate planning niet makkelijker”

Bron: Wetswijziging maakt overdracht familiebedrijf duurder | Het Financieele Dagblad Geachte lezer, Reeds in een eerder blog aangemerkt: Wiebes wil de BOR repareren, inmiddels ligt zijn voorstel bij de Kamer, doch moet nog wel worden aangenomen. Quote FD: “De Bedrijfs Opvolging Regeling is bedoeld om de continuïteit van familiebedrijven te waarborgen, door gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van erf- of schenkbelasting. De Hoge Raad bepaalde dit voorjaar dat deze kwijtschelding ook moet gelden als eigenaren van familievennootschappen aandelenbelangen schenken of nalaten van […]
12 oktober 2016

Ondernemers te optimistisch over verkoopprijs van hun bedrijf | Het Financieele Dagblad

Bron: Ondernemers te optimistisch over verkoopprijs van hun bedrijf | Het Financieele Dagblad Beste lezer, De uitkomsten van dit onderzoek kunnen wij alleen maar bevestigen. Het is van groot belang de “waardedrijvers” van een onderneming (lees: uw onderneming) goed te kennen. Een koper zal uw bedrijf anders bekijken dan u zelf. In wat voor branche bent u actief? En de waarde van een bedrijf bestaat niet. Wel is het mogelijk een goede richtinggevende waardering van uw bedrijf te maken. En […]
6 juli 2016

Kamerbrief over reparatie arrest HR inzake bedrijfsopvolging (BOR)

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeerde op 1 juli 2016 de Tweede Kamer over een voorstel ter reparatie van het arrest van de Hoge Raad inzake bedrijfsopvolging (BOR) voor het Belastingplan 2017. Kort gezegd: de reparatie houdt in dat zogenoemde indirecte belangen als zodanig niet onder de reikwijdte van de BOR en de doorschuifregelingen voor het aanmerkelijk belang in de inkomstenbelasting vallen. De uitleg en werkwijze zoals de Belastingdienst die hanteert worden nu wettelijk vastgelegd. Met het beoogde voorstel wil de […]
21 juni 2016

Jong een bedrijf overnemen? | Leer hoe twintigers het MKB vernieuwen anno 2016.

“Jong Overnemen” De Hogeschool Utrecht heeft een zeer lezenswaardig boekje geschreven over jonge bedrijfsovernemers, haar overdragers en succesvolle bedrijfsoverdracht binnen het MKB in Nederland. Middels een aantal interviews met jonge ondernemers trachten de onderzoekers Lex van Teeffelen en Karin Kleingeld een lans te breken voor jong ondernemerschap. Ik sluit mij graag hierbij aan en dank de onderzoekers voor het beschikbaar stellen van dit boekje dat tevens voor geïnteresseerden via de site van Eagle TradeVision beschikbaar is. In het kort de inzichten […]